Hell Energy

Hell Energy rođen je 2006. godine, a ubrzo je postao dominantni konkurent na međunarodnom tržištu. Trenutno je dostupan u gotovo 50 zemalja širom svijeta, a tajna Hell Energy-a leži u izuzetnoj kvaliteti i savršenoj cijeni.

Nema tajne da se Hell i Pannonian vole, a ove godine energije na festivalu neće nedostajati. Za sve one posjetitelje koji provedu burnu noć, jutro će biti laške uz Hell i ekstremne sportove.

hellenergy.com